Selectie turnen

Ieder lid op de vereniging krijgt een passend turnaanbod. Voor de meeste kinderen is het voldoende om binnen de leeftijds-groep de geldende oefenstof te turnen. Binnen deze oefenstof kan gevarieerd worden van wat gemakkelijker naar moeilijker zodat voor ieder kind een passende oefening gemaakt kan worden.

 

Er zijn echter uitzonderingen. Mocht de leiding merken dat uw kind talent heeft zal de leiding wat testen met het kind doen en na overleg met de ouder/verzorger het kind laten proefdraaien op de selectie. Na een proeftijd die met de ouder/verzorger overlegd wordt, wordt geëvalueerd of uw kind daadwerkelijk in staat is om het zwaardere en moeilijkere trainingsschema vol te houden. Daarnaast wordt gekeken of het kind de vooruitgang boekt die nodig is om selectie te kunnen turnen en mee te doen met de daaraan gebonden wedstrijden.

 

Soms wordt besloten om het kind toch terug te laten gaan naar het reguliere turn uur, wellicht een leeftijdsgroep hoger. Het moet natuurlijk voor het kind wel haalbaar zijn zodat het turnplezier niet verloren gaat. De leeftijd waarop kinderen doorgaans tot de selectie worden toegelaten is vanaf zes jaar. Jong? Inderdaad, maar hoe jonger een kind is, hoe meer het kan leren. Op oudere leeftijd is de oefenstof al behoorlijk moeilijk en is het lastig om dat nog eigen te maken. Vandaar de leeftijdsvoorkeur.