top of page
Contributie

Meer informatie over contributie en lidmaatschap.​

Contributie:

De onderstaande contributies is van het jaar 2023/2024

In Juli en Augustus betaalt u geen contributie (een seizoen bestaat uit 10 termijnen)

                                                                                                                                                        

Het IBAN nummer van de vereniging is NL04 INGB 0003 8842 16 ten name van Gymnastiekvereniging "De Drie Lelies" te Puttershoek. U dient de contributie zelf over te maken!

Bij beëindiging van het lidmaatschap kunt u uw contributiekaart (die u ieder nieuw seizoen en bij beginnend lidmaatschap hebt ontvangen) ingevuld inleveren bij de leiding of een email sturen naar info.dedrielelies@gmail.com

bottom of page